Blog Ruimtevolk: Welke macht aan welke stad?

De stad is helemaal in. Ook in Nederland worden grootse krachten aan de stad toegedicht. De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam URBAN BY NATURE ziet de oplossing van klimaatproblemen in de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) presenteerde een paar weken terug het advies De toekomst van de stad, waarin stedelijke regio’s als motoren van economie en maatschappelijke innovatie worden neergezet. En onlangs was Benjamin Barber, auteur van het nu ook in het Nederlands beschikbare boek If mayors ruled the world, op tournee door het land. Hij ziet méér democratie als uitweg voor de democratische crisis en zet daarbij de stad centraal. Ruimtevolk woonde de presentaties van de Rli en Barber bij en proberen in hun blog een antwoord te vinden op de vraag: Wat en wie is die stad? En is die stad wel in staat om te voldoen aan de verwachtingen?

Lees meer: Welke macht aan welke stad?