Waarom Brabant: lerende regio?

Waarom dit thema

BrabantKennis gaat op zoek naar de responsiviteit van de Brabantse economie. Hoe kan Brabant zich verder ontwikkelen tot een lerende regio? Wat betekent dit voor de spelers in het kennis- en innovatiesysteem? Voor hun manier van samenwerken? Voor hun wendbaarheid?

In haar vorig jaar verschenen rapport ‘Naar een lerende economie‘ adviseert de WRR dat Nederland zich beter kan gaan richten op het versterken van haar verdienvermogen. Sleutelbegrip hierbij is responsiviteit: de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe omstandigheden. De belangrijkste manier om de responsiviteit van de Nederlandse economie te vergroten is het bevorderen van kenniscirculatie, om het beter gebruiken van (nieuwe en bestaande) kennis. Welke lessen kunnen we uit het WRR-rapport trekken voor Noord-Brabant als geheel en voor de spelers in het kennis- en innovatiesysteem in het bijzonder?

Wat vindt u in dit dossier

U vindt in dit dossier aankondigingen van presentaties, expertmeetings, position papers, blogs en essays. Ook proberen we u zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang op dit dossier. Tevens treft u meer achtergrondinformatie over de direct betrokkenen aan.

Wilt u ook een artikel of kennis in een andere vorm bijdragen

Mail dit dan svp naar heidi@brabantkennis.nl

BrabantKennis is benieuwd naar uw ideeën en opvattingen. Als u een idee heeft voor een activiteit (onderzoek, excursie, debat, workshop, hackathon etc.) over de toekomst van Brabant, dan houden we ons ook van harte aanbevolen.

Artikelen en informatie

Interview: Later begint nú!

06/06/2016
Later begint nú, betoogt toekomstonderzoeker Patrick van der Duin. Daarom zet Fontys Academy for Creative Industries momenteel in Tilburg een… Lees verder >

Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!

03/06/2016
Vrijdag 24 juni 2016 bood Carlo van de Weijer (Director Strategic Area Smart Mobility, TU/e) ‘Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit… Lees verder >

Big Brown Data: ontlastende informatie!

03/05/2016
Poep als informatiebron? Jazeker! Het leverde Waterschap Aa en Maas de eerste plaats op in de Government Improvement Competition, een… Lees verder >

Het moet vooral geen zuiver academische exercitie worden…

12/10/2015
Hoe pak je complexe maatschappelijke vraagstukken effectief en legitiem aan, in een wereld die steeds verder Europeaniseert en globaliseert, maar… Lees verder >

Terugblik symposium Kennis = Kracht

28/05/2015
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Brabant is toegerust om een rol van betekenis te spelen in de doe-het-zelf… Lees verder >

Open Kenniscafé ‘Van ego naar eco’

29/04/2015
Hoe komt het dat samenwerkingsverbanden vaak niet goed uit de verf komen? Hoe ver staan de samenwerkingsverbanden waar jij deel… Lees verder >
Alle artikelen

Media

Video Het Nieuwste Ondernemen

24/06/2014
Alle media