Het Nieuwste Organiseren: terugblik

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

Zo’n 140 geïnteresseerden stonden donderdag 9 oktober 2014 stil bij de kansen en uitdagingen van de ‘participatiesamenleving’. Op tal van terreinen worden burgers tegenwoordig verondersteld zelf het voortouw te nemen, onherroepelijk treedt de overheid terug. Daardoor komen nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld hoe we in de nabije toekomst de zorg gaan organiseren en wat de nieuwe verhoudingen op de ‘flexibele’ arbeidsmarkt teweeg brengen. Tijdens deze avond over Het Nieuwste Organiseren in het prachtige industriële Klokgebouw op Strijp S in Eindhoven stond de zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen collectief en individu in Brabant centraal. Wat betekenen deze veranderingen voor de overheid?  Wat vraagt het van burgers?

20141009-BrabantKennis_LR_097_3128  20141009-BrabantKennis_LR_096_3123

Brabantse zanger en liedjesschrijver Mathijs Leeuwis trapte de avond af met zijn ‘Klei, stront & zand,’ waarna presentatoren Jan Tromp (de Volkskrant) en Anne-Marie Fokkens (Omroep Brabant) de aanwezigen van harte welkom heetten.

Tijdens een prikkelend tafelgesprek sprak Jan Tromp met Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en journalist/publicist), Ad Pijnenborg (oud-voorzitter zorgcoöperatie Hoogeloon) en Josje Damsma (ondernemer, denker en oprichtster van JoCadeau)

20141009-BrabantKennis_LR_106_3262 20141009-BrabantKennis_LR_099_3187 20141009-BrabantKennis_LR_098_3181 20141009-BrabantKennis_LR_107_2833

Anne-Marie Fokkens interviewde verschillende krachtige en inspirerende kwartiermakers over hun voorbeelden uit de participatiemaatschappij: Catharine Verberne van WIJEindhovenLoes Leatemia, kwartiermaker buurtonderneming Noorderpoort Samen Doen en auteur van Pioniers in de Stad en Sietske Aussems, netwerker bij stichting TRUDO.

Op basis van stellingen werd de mening van het publiek gepeild en het gesprek aangewakkerd. Het videoverslag en het inhoudelijk verslag ‘Zelfredzaamheid: hoe gaan we het doen?’ zijn nu beschikbaar.

Het Nieuwste Organiseren in de pers en online:

20141009-BrabantKennis_LR_102_3228 20141009-BrabantKennis_LR_104_2827 20141009-BrabantKennis_LR_103_3239 20141009-BrabantKennis_LR_108_2842

Fotografie: Willeke Machiels