Longread: Energie in zicht?

Energiewinning niet langer onzichtbaar

We staan aan de vooravond van een nieuwe manier van energiewinning: van fossiele naar schone energie. In Parijs is een internationaal klimaatakkoord getekend dat wereldwijd aanzet tot actie. Ook in Brabant hebben we afgesproken om vanaf 2050 alleen nog op een schone en duurzame manier energie op te wekken. 

Realisatie van deze ambitie heeft gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van de provincie. Hoe ziet het post-fossiele landschap er uit? Kan de energietransitie nieuwe perspectieven bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant?

Met de longread  ‘Energie in zicht?’ laat BrabantKennis zien dat de ambitie grote gevolgen heeft voor het landschap van onze provincie. Brabanders hechten aan dat landschap en dat zou de overgang weleens heel lastig kunnen maken. Alles valt of staat dus met goed overleg en breed draagvlak.

In deze longread staat de impact van duurzame energie op het Brabantse landschap centraal.

 Fotografie: Marc Bolsius