Brabants mozaïek: politieke scheidslijnen op de kaart

Mind the Gap! #1

vookant-essay-1In het essay ‘Brabants mozaïek, politieke scheidslijnen op de kaart’ schetst Josse de Voogd de veranderingen in het politieke landschap van Brabant.

De veelkleurige verkiezingskaarten van Nederland weerspiegelen een samenleving in verandering. Ontwikkelingen als globalisering, migratie en vergrijzing en het toenemende belang van opleidingsniveau en leefstijl doen sociale, politieke en ruimtelijke verschillen vergroten. Nieuwe patronen worden zichtbaar op de kaart, terwijl oude tegenstellingen herleven. Het zijn veranderingen die ook aan Brabant niet voorbij gaan. Tegelijk toont de provincie zowel politiek als geografisch een eigen karakter waarmee zij zich onderscheidt van de rest van Nederland: de regio doet er toe. Booming Brabant kan gezien worden als het eieren van Nederland. Toch doen niet alle gemeenten mee aan dit succesverhaal, waarbij de grote contrasten binnen de provincie mogelijk versterkt zullen worden door de ontwikkeling naar een participatiesamenleving.

VERKENNING MIND THE GAP!

Het essay ‘Brabants mozaïek, politieke scheidslijnen op de kaart’ is het eerste tussenproduct van de bredere verkenning van BrabantKennis naar verschillen in de samenleving: Mind the Gap!. Dit essay werd door Josse de Voogd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Mind the Gap! op 22 september. Uiteindelijk moeten alle onderzoeksinspanningen en tussenproducten in het voorjaar van 2017 leiden tot een brede verkenning, inclusief aanbevelingen.