Evelyne Deceur

Foto Evelyne DeceurEvelyne Deceur (1980) is doctoraatsstudente en onderzoeksmedewerker bij de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent. Van 2006 tot 2011 was Evelyne coördinator van de Gentse sociaal-artistieke werking rocsa (nu: Manoeuvre), waar ze vanuit de ontmoeting tussen kunstenaars en deelnemers, participatieve kunstprojecten opzette. Deze ervaring vormt mee de inspiratiebron voor haar doctoraatsonderzoek: “Sociaal-cultureel werk als democratische arena. De inzet van participatieve praktijken binnen stedelijke contexten.” In dit doctoraat beschrijft Evelyne de historische verwevenheid tussen sociaal-cultureel werk en stedelijke evoluties, en pleit ze voor het verbinden van de beleving en leefwerelden van bewoners enerzijds en ruimtelijke en economische planvorming anderzijds. In die zin gelooft Evelyne in de verbeeldende kracht van sociaal-cultureel werk: het creëren van mogelijkheden om het onzichtbare zichtbaar te maken en naar voor te halen, als een nieuwe mogelijkheid. Het zijn in deze nieuwe mogelijkheden dat mensen pistes vinden om zich de context waarin ze leven toe te eigenen, mee te definiëren en vorm te geven.