Facts: Inkomen: toegevoegde waarde per inwoner

De profilering van Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats is mede afhankelijk van andere regio’s. Wanneer we ons spiegelen aan vergelijkbare innovatieve regio’s valt er veel te leren. Hoe intensiveren we de kennisintensiteit in Brabant en hoe versterken we de bronnen van onze concurrentiekracht? De vergelijking is gebaseerd op, met Brabant, vergelijkbare innovatieve regio’s. Bij de bepaling van deze regio’s is uitgegaan van de score van een regio op de Regional Innovation Scoreboard (Leader medium (zoals Noord-Brabant) of Leader low (de aangrenzende klasse). Bij de presentatie worden steeds de regio’s getoond met de hoogste en laagste score en de regio’s die net boven en onder Noord-Brabant scoren.


INKOMEN (2010)

144

TOEGEVOEGDE WAARDE PER INWONER (EU=100)

Hoogste score

HOVEDSTADEN
214

VÄSTSVERIGE
144

NOORD-BRABANT
144

BAYERN
142

Laagste score

PRAHA
79