Financiële verantwoording

De bestedingen van BrabantKennis waren in 2014, 2015 en 2016 respectievelijk €596.109,- , €619.388,- en €674.551,-. Hoe de uitgaven over de verschillende activiteiten van BrabantKennis verdeeld zijn, zie je in deze cirkeldiagrammen:

BrabantKennis wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het Kennis en Onderzoeksbudget van de provincie. Hiertoe is besloten middels Statenbesluit 19/13A d.d. 19-04-2013.

Voor een compleet financieel overzicht ga je naar de provinciale begroting en verantwoording (zie: 01. Bestuur, 01. Provinciebestuur).