Horizon 2014 – 2015

BrabantKennis blikt terug en kijkt vooruit

Besturen vraagt om vooruitdenken. Vandaag meer dan ooit. Gelukkig zijn wij het in Brabant gewend om vooruit te kijken. Om ons op de toekomst voor te bereiden. Omdat we weten dat we die toekomst zelf zullen moeten maken. Toekomstgericht beleid vereist het anticiperen op mogelijke, maar tegelijkertijd vaak onzekere ontwikkelingen.

voorkant

BrabantKennis helpt het bestuur en de politiek in het nadenken over de lange termijn. We verken-nen mogelijke toekomsten van Brabant. Dat doen we niet alleen, maar samen met Brabantse burgers, overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen. De Brabantse kenniseconomie is immers ook een kennisdemocratie. Er schuilt een enorme wijsheid in Brabantse burgers en onder-nemers.

In een ‘lerende economie’ moet kennis circuleren. Daarom heeft BrabantKennis de afgelopen periode actief gezocht naar nieuwe en innovatieve vormen van kennisuitwisseling. De periodieke trenddagen die we organiseren zijn een voorbeeld van hoe we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en gezamenlijk toekomstbeelden kunnen ontwerpen. BrabantKennis is hét platform dat deze kennisuitwisseling stimuleert en organiseert, belangrijke trends en ontwikkelingen signaleert en nieuwe thema’s en opgaven voor politiek en bestuur agendeert. We willen ons verder ontwikkelen tot betekenisvol knooppunt in een wijdvertakt kennisnetwerk, dat zich uitstrekt van de betrokken Brabantse burger tot de landelijke planbureaus en de Europese kennisinstellingen.

Door slim kennis te mobiliseren in dit onbegrensde netwerk, blijven we ook de komende periode in staat nieuwe horizonten te verkennen. In deze eerste horizon, blikken we terug op 2014 en kijken we vooruit naar 2015.

Veel lees- én kijkplezier en vergeet niet de pagina’s met QR-codes en Layar te scannen: via je mobiel of tablet komen ze in beeld en geluid tot leven! 

1 april 2015