Horizon 2015 – 2016

BrabantKennis blikt terug en kijkt vooruit

De Brabantse economie en samenleving drijven op kennis. Kennis van bewoners, bezoekers en bedrijven. Die kennis is alleen van waarde wanneer ze wordt gedeeld. Anders dan geld, vermenigvuldigt kennis door het te delen. Het kost niets en je krijgt bijna altijd iets waardevols terug. Met BrabantKennis ontwikkelen we kennis over de toekomst van onze regio, om die kennis vervolgens te delen met een zo breed mogelijk publiek. Kennis niet als doel op zich, maar als katalysator van maatschappelijke innovatie en vernieuwing.

In deze tweede horizon blikken we terug op 2015 en kijken we vooruit naar 2016. Veel lees- én kijkplezier en vergeet niet de pagina’s met QR-codes en Layar te scannen: via je mobiel of tablet komen ze in beeld en geluid tot leven!

Voorkant Horizon 2015-2016In de chemie is een katalysator een stof die de snelheid van een reactie beïnvloedt, zonder zelf verbruikt te worden. Wij hebben ook in 2015 ondervonden dat in de Brabantse ‘chemie’ kennis de ultieme katalysator is. Tijdens de drukbezochte Trendnacht over robotisering bijvoorbeeld, waar we met topwetenschappers en -ondernemers discussieerden over de effecten van steeds slimmere machines in de industrie, landbouw en zorg. De trendnacht had een katalyserend effect op de Brabantse hoger onderwijsinstellingen, die hierin een aanleiding zagen een unieke collegereeks over de robotsamenleving te starten. Zij zien een taak weggelegd om zich met hun studenten voor te bereiden op de robotsamenleving. En de kennis die studenten in de collegereeks opdoen, komt straks ook weer ten goede aan Brabantse bedrijven en instellingen. Kennis als investering in de toekomst.

En wat te denken van de samenwerking die is ontstaan tussen de middelgrote steden? Onder de noemer ‘Midsize Brabant’ hebben we in 2015 de toekomst van oude groeikernen zoals Helmond, Oss, Roosendaal en Oosterhout verkend. Geïnspireerd door deze trendverkenning hebben de steden elkaar opgezocht en werken ze nu samen aan een strategische agenda. De katalyserende effecten van ‘onze’ kennis beperken zich allang niet meer tot de provincie. Zo is Platform31 in navolging van de Brabantse verkenning, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, G32 en Platform Middelgrote Gemeenten, gestart met het landelijk kennisprogramma Midsize NL. Het programma ondersteunt middelgrote steden met het werken aan een concreet handelingsperspectief voor de toekomst.

Voor een compleet overzicht van de katalyserende effecten die BrabantKennis teweeg heeft gebracht, kunt u in deze horizon terecht, waarin we terugkijken op 2015 en vooruitblikken naar 2016.

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

maart 2016