In Noord-Brabant doet juist Midsize ertoe!

PM Special 'Hart voor de Stad'

Voorkant PM _special AgendaStad

Half juni verscheen het vernieuwde kwartaalblad PM/ Publiek Denken met een special over Agenda Stad: Hart voor de Stad.

Het eerste fysieke exemplaar werd uitgereikt op de hoogste plek van Den Haag, The Penthouse. Directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Mark Frequin, en Carly Jansen, directeur cluster ruimte van de provincie Noord-Brabant en lid van de regiegroep van Agenda Stad namen het in ontvangst.

In een interview over de toekomstverkenning Midsize Brabant vertelt Joks Janssen, directeur BrabantKennis, over hoe de middelgrote steden in Brabant vanuit hun eigen kracht een essentieel onderdeel kunnen zijn van het stedelijk netwerk. Zie pagina 15 en 16 van Hart voor de stad.

Agenda Stad is een breed gedragen perspectief op de stad en de ontwikkeling van het Nederlandse stedennetwerk. Zo’n perspectief is nodig, omdat steden de groeimotor zijn van de economie en in toenemende mate bepalend zijn voor de leefkwaliteit van steeds grotere groepen mensen. De special Hart voor de stad, die in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot stand is gekomen, laat zien wat Agenda Stad tot nu toe heeft opgeleverd.