Interview: Bij Tante Netty deel je iets bijzonders met elkaar

Kiem #2 een jaar later...

Het werk van het Eindhovense sociaal ontwerpcollectief Tante Netty is voor de gemeente lastig te plaatsen, vertelt oud-directeur Natascha Koulen in Kiem #2 ‘Binden in de buurt’: “Tante Netty is heel waardevol voor de leefbaarheid en het vergroten van de trots en zelfredzaamheid van een wijk. Toch is het elk jaar weer hard werken om subsidie te krijgen. Omdat we niet in een ‘hokje’ passen.” 

Saskia zww kl v“Tante Netty pakt ‘gewone’ problemen op een ongewone manier aan”, vertelt Saskia van de Wiel, sinds januari de nieuwe directeur van Tante Netty. “We koppelen kunstenaars aan sociale issues en kijken met de blik van een ontwerper naar de maatschappij. Op deze manier willen we creatieve denkkracht gebruiken voor het oplossen van een sociaal vraagstuk. Dat levert vaak een fysiek resultaat op – een muurschildering, een kunstwerk -, maar dat is voor ons niet het belangrijkste. Het gaat om het proces, de weg ernaartoe. Juist dáár ligt de kracht en de meerwaarde van Tante Netty.”

Wij gebruiken creatieve denkkracht voor het oplossen van een sociaal probleem.

Woensel Supertoll
Een meerwaarde die Tante Netty in het verleden al meerdere malen heeft bewezen. Bijvoorbeeld tijdens het project ‘Woensel Supertoll’ met kunstenaar Tijs Rooijakkers. Woensel Supertoll startte in het Van Abbemuseum met een gigantische tol met teksten van rapper Fresku. Daarna ging het project tien Woenselse wijken in. Onder leiding van Tante Netty verwoordden bewoners hun kracht, hun passie, hun energie op een eigen eikenhouten plank. Rooijakkers vormde de planken tot zwermkunstwerken in de wijk. Saskia: “Dit leverde een prachtige samenwerking op tussen verschillende partijen: woningcorporatie Woonbedrijf, bewonersorganisaties, verenigingen en gemeente. Maar vooral ook tussen de bewoners onderling. Je leert elkaar in een andere context kennen en deelt iets bijzonders met elkaar.” Deze zomer volgt het klapstuk van het langlopende project: een permanent kunstwerk met de mooiste teksten van het project.

Nieuwe richting
Op het moment zit Tante Netty in een transitiefase en gaat ze een aantal zaken anders aanpakken. Zo versterkt het bureau de samenwerking met wijkorganisaties en betrekt het bewoners in een eerder stadium bij projecten. Tante Netty ziet mogelijkheden het werkgebied uit te breiden naar andere wijken, maar ook naar andere organisaties en bedrijven.

Benksie in de buurt
Een van de projecten ‘nieuwe stijl’ is het project ‘Benksie in de buurt’. Met een knipoog naar straatkunstenaar Banksy daagt Tante Netty bewoners van een aantal Woenselse wijken uit om zelf aan de slag te gaan met street art. Tante Netty vraagt aan jongeren en volwassenen wat ze leuk, uitdagend, stom of fijn vinden aan de buurt. Samen met een straatkunstenaar verzinnen de bewoners vervolgens zelf ingrepen die ze gaan uitvoeren in de buurt. Het is nu niet Netty die verzint en uitvoert vóór bewoners, maar Netty die ontwikkelt mét bewoners.

Niet werken vóór de bewoners, maar mét de bewoners.

Subsidiestrijd
Ondanks de positieve reacties van onder andere de gemeente en woningbouwverenigingen is het regelen van subsidie elk jaar weer een struggle. Saskia: “We vallen overal tussenin. Is het cultuur? Is het sociaal? Is het ruimtelijk? Het is een beetje van allemaal. De waarde van ons werk wordt wel gezien, maar het is lastig voor de gemeente om de match te maken en integraal naar een initiatief te kijken. Over de subsidieaanvraag van dit jaar hebben we nog geen zekerheid. Maar ik heb goede hoop. Vorig jaar werd de subsidie eerst afgewezen en daarna –via een omweg- toch voor vijftig procent toegekend. De wil is er wel, alleen is er creativiteit voor nodig.”

De waarde van ons werk wordt wel gezien, maar het is lastig voor de gemeente om de match te maken.

Ook commercieel
Tante Netty kijkt voor de toekomst nadrukkelijk ook naar andere verdienmodellen. “We zijn nu heel afhankelijk van de subsidiestromen en dat is geen prettige positie. In de toekomst willen we dertig procent van onze inkomsten uit commerciële activiteiten halen. Sociale vraagstukken op een onconventionele, positieve manier onder de aandacht brengen of zelfs oplossen, daar ligt onze kracht. We zijn ervan overtuigd dat we die meerwaarde ook kunnen bieden in bijvoorbeeld een zorginstelling, het onderwijs of het bedrijfsleven.”

10 Kiemen van Het Nieuwste Brabant
Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 gaf BrabantKennis deze tien trendboekjes uit. In het voorjaar van 2016 vertelt Saskia van de Wiel uit Kiem #2 ‘Binden in de buurt’ hoe het er nu voor staat bij Tante Netty.

Tekst: Hanneke Verhoeven @BureauVrijdag