Kiem #6 Goed Boeren

10 Kiemen van Het Nieuwste Brabant

Kiem #6 Goed Boeren (omslag)De landbouw en veehouderij horen bij ons beeld van Brabant. De boer-ondernemer van nu heeft een behoorlijke ambitie en kiest voor de toekomst: voor verduurzaming, meer oog voor dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel. In kiem #6 Goed Boeren staat deze beweging van onderop centraal.

Deze bottom-up ontwikkeling prikkelt de sector tot verandering. Want, wil je de slag naar kwaliteit maken en toch een redelijk inkomen verdienen dan zijn andere verdienmodellen en nieuwe afzetkanalen nodig. En dat vraagt om nieuwe vormen van organisatie. De overheid kan daarbij een handje helpen.

Rob Denissen vertelt over zijn bijzondere zoektocht naar een duurzame manier om het boerenbedrijf van zijn vader voor te kunnen zetten. Denissen wil aan de slag met ideeën die verder gaan dan de optimalisatie van de productie door schaalvergroting en technologische ontwikkeling. Hij werkt hierbij graag samen met anderen en zoekt naar cross-overs.

“Want, zegt hij, de noodzakelijke vernieuwing van de agrarische sector gaat echt niet uit de sector zelf komen.”

Rob Denissen wil zijn boerderij weer dicht bij de leefwereld van mensen brengen. En openstellen voor mensen om nieuwe producten te ontwikkelen. Samen met zijn compagnons richt hij zich nu op het FARM:LAB, een laagdrempelig platform voor innovatie op het boerenbedrijf, gewoon “in de schuur’. Op die manier wil hij met zijn opensourceboerderij een bijdrage leveren aan een circulaire economie.

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 geeft BrabantKennis deze tien trendboekjes uit.