Kiem #8 Lichte Gemeenschappen

10 Kiemen van Het Nieuwste Brabant

Kiem #8 Lichte gemeenschappen (omslag)Brabanders hebben zich losgerukt van de gesloten, zware verbanden voor het leven. Steeds meer zijn juist de lichte gemeenschappen in trek. De dynamische, flexibele en open gemeenschappen met een minimum aan gedragsregels en de vrijheid om op elk gewenst moment de groep te verlaten. Ontstaan in de zoektocht naar nieuwe vormen van gemeenschapszin. Sara de Kort betoogt in Kiem #8 Lichte gemeenschappen dat lichte gemeenschappen steeds meer de dienst uitmaken in de maatschappij en stelt dan ook de vraag hoe de provincie hierin kan mee bewegen.

“Het nieuwste Brabant schommelt tussen traditie en moderniteit…”

Lees ook het interview met Paul Bastiaansen, PR-man bij de Stichting Bloemencorso Zundert en ‘corso-evangelist’. Hij laat zien hoe een oude traditie kan meebewegen met de tijd. Iedere nieuwe generatie is gerechtigd de oude waarden tegen het licht te houden: Welke waarden sluiten zij in hun armen en van welke nemen ze afscheid?. Het corso verbindt nog altijd de gemeenschap. Jaarlijks strijden nog steeds twintig buurtschappen met elkaar om de ereprijs voor de mooiste corsowagen. Maar de rol van de buurtschappen is in de wel enigszins veranderd. Tegenwoordig zijn de deuren geopend voor mensen buiten het buurtschap. Een vriendengroep mag geen eigen team starten, maar is wel welkom bij een bestaand buurtschap. Het mooie van het corso is dat het generaties bindt.

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 geeft BrabantKennis deze tien trendboekjes uit.