Kiem #9 Brabant speelt

10 Kiemen van Het Nieuwste Brabant

Voorkant Kiem9Het nieuwste Brabant is een spelend Brabant. Spelen is een basisbehoefte van de mens en belangrijk voor onze ontwikkeling. In Kiem #9 Brabant speelt gaan we in op het belang van spelen. Spelen om creativiteit te triggeren, informatie over te brengen en beleving en gedrag van mensen te veranderen. Leon van Rooij, directeur Playgrounds International Digital Arts Festival, vertelt over het steeds interactiever worden van vormgeving en beeldende kunst, en het belang van spel voor betrokkenheid van het publiek.

“Follow the fun! Spelenderwijs ontdek je wat er kan en niet kan. Wat slim is en wat niet…”

De mogelijkheden om spelenderwijs te besturen en maatschappelijke vraagstukken op te lossen staat nog in de kinderschoenen. Gaming zou weleens een mooie kans voor Brabant kunnen zijn. Wij hebben hier een onderwijs- en kennisnetwerk om trots op te zijn: van de TU/e, Design Academy Eindhoven, SintLucas, het Radius College, NHTV tot AKV|St.Joost. De vraag is dan ook hoe de provincie nóg meer van die regionale expertise kan profiteren. Hoe we als samenleving gamification en serious gaming kunnen inzetten voor probleemoplossing en sociale vernieuwing? Hoe we de lol van het spelen kunnen gebruiken om maatschappelijke vraagstukken daadwerkelijk op te lossen? Welkom in Brabant: follow the fun!

Tien boekjes. Tien trends. Tien verhalen. In ieder boekje staat een Brabander centraal die met zijn of haar verhaal een bredere trend of ontwikkeling in Brabant symboliseert. Van november 2014 tot en met mei 2015 geeft BrabantKennis deze tien trendboekjes uit.