Kijk op Brabant 2015-2016

Voorbij de cijfers!

Met de Kijk op Brabant 2015-2016 duikt BrabantKennis in de cijfers, maar vooral ook in de wereld daaráchter. Hoe staat Brabant er nou écht voor? Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen? En voor welke uitdagingen staan onze provincie en haar inwoners? Zonder de realiteit uit het oog te verliezen doen we aanbevelingen voor een beter Brabant.

Binnen de Kijk op Brabant 2015-2016 verkennen we onze provincie aan de hand van meerdere, onderling samenhangende thema’s: de maakindustrie, het geluksgevoel van de Brabanders, het Brabantse woonklimaat, de arbeidsmarkt en de kansen voor circulair Brabant. De Kijk op Brabant duidt de Brabantse prestaties en ontwikkelingen en plaatst ze in (inter)nationaal perspectief. Uitgewerkt in inspirerende verhalen en prikkelende debatten en vertaald naar bruikbare aanbevelingen. Zonder te vervallen in luchtfietserij schetsen we, met oog voor de weerbarstige praktijk, een realistisch beeld van het Brabant van de toekomst.

De komende maanden verschijnen meerdere laagdrempelige longreads over thema’s die momenteel in Brabant spelen, zoals de maakindustrie, wonengeluk, circulaire economie en de arbeidsmarkt:

Lees ze allemaal! En kom naar de Kijk op Brabant dag op donderdag 24 maart 2016!