LET’S HACK!

Open data werkt

De krant #slimbrabant heeft een broertje: Let’s Hack! De krant zoomde in op de uitdaging voor politiek en bestuur om de datasamenleving in goede banen te leiden. In het boekje Let’s Hack! dagen we overheden uit om te gaan experimenteren met al die data.

voorkantIn oktober 2016 organiseerde BrabantKennis The Next Mobility Hack: een hackathon voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Samen met studenten, professionals, overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven hebben we ervaring opgedaan met de mogelijkheden van open data. In de bijeenkomst ‘Open Uw Data’ zijn we met beleidsmakers het gesprek aangegaan over de (on)mogelijkheden van open data voor publieke innovatie en nieuwe diensten.

“Het gaat om een cultuurverandering. Een overheid die vertrouwt op de creativiteit van burgers en bedrijven kan haar eigen effectiviteit sterk vergroten.”

In het boekje Let’s Hack laten we zien dat open data een van de belangrijkste mogelijkheden is van onze tijd en dat dit vraagt om een andere overheid. Een overheid die uitgaat van vertrouwen en samenwerking én die samen met andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers durft te werken aan een groot datalandschap waar iedereen uit kan putten.

“Open data werkt! Vanuit betrokkenheid en professionaliteit van het publiek.”

Milo van der Linden – Code Fellow bij de gemeente Eindhoven – vertelt over zijn betrokkenheid bij het vergroten van de kracht van burgers om hun eigen leven en samenleving vorm te geven met behulp van open data.

Het boekje Let’s Hack! lees je online of bestel je, zolang de voorraad strekt, door een email met je naam en adresgegevenste sturen naar info@brabantkennis.nl o.v.v. Let’s Hack.