Manifest ‘Mind The Gap’

Tijdens de Trenddag 2014 hebben jonge Brabanders het Manifest ‘Mind the Gap’ aangeboden met vijftien praktische aanbevelingen voor Provinciale Staten. De ambitie is dat provinciale staten deze aanbevelingen meenemen in de nieuwe bestuursperiode. Of liever morgen al, want de toekomst is nu.

Mind the gap

Door BrabantKennis zijn in het najaar van 2014 vier trendgesprekken met jonge Brabanders gevoerd:
achtereenvolgens met jonge kunstenaars, jonge ondernemers, jonge boeren en jonge bestuurders. Ze hebben samen gereflecteerd op kansen en bedreigen voor Brabant, op doorbraken die de komende jaren nodig zijn en op de manier waarop politiek en bestuur ruimte kunnen geven aan de vormende kracht van de samenleving. Meesters uit het vak hebben vragenderwijs geholpen om passende aanbevelingen te formuleren.

De opbrengsten van de trendgesprekken vormen samen dit manifest van jong Brabant. Als je door de oogharen kijkt is een rode draad te herkennen in deze aanbevelingen: pas op voor de kloof tussen de politieke werkelijkheid en de realiteit van de energieke samenleving. De uitdaging is een brug te slaan tussen de bovenwereld van bestuur, boards en triple helices en de underground van kekke ideeën, tijdelijke coalities en ondernemerschap. Wees nieuwsgierig, geef ruimte aan experimenten en af en toe een steuntje in de rug.

Zie je een idee waar je graag verder over wilt praten? BrabantKennis koppelt je graag aan de bedenkers!

Tijdens het slotdialoog beloofde Anne-Marie Spierings, Statenlid van D66, over iedere aanbevelling een blog te schrijven. Lees en denk met haar mee!

Aan dit manifest is meegewerkt door:

Afke Baukje, boerin
Andre Grekhov, creatief regisseur Dynamo
Anke Meuffels, adviseur Kamer van Koophandel
Arend Meijer, boer en politicus
Ariaan Straver, boer
Berry van ‘t Westeinde, raadsgriffier Goirle
Cathalijne Dortmans, griffier PS Noord-Brabant
David van der Loo, eigenaar Appar
Dennis Hurkmans, boer en ondernemer
Diederik Mutsaerts, eigenaar Thunderbuild
Eric Ruis, eigenaar Intoaction
Erik de Jong, Muziek op de Dommel
Edwin Jacobs directeur Centraal Museum Utrecht
Ewoud Kuijper, eigenaar Sense Company
Frits van der Schans, adviseur CLM
Gerard Mul, boer
Gijs Broek, student bestuurskunde Tilburg University
Gijs van Lith, beeldende kunstenaar
Han Swinkels, lector HAS
Gosuin van Heeswijk, BKKC
Ivo van Dijk, muzikant
Jacques Mikkers, burgemeester Veldhoven
Jair Franken, urban dancer Dynamo
Jasper Spierings, boer
Jenny van den Broeke, directeur APVIS (film & animatie)
Jeroen Bruijns, raadslid Breda
Jet Duenk, beleidsmedewerker Noord-Brabant
Joris Hanenberg, boer
Katinka Scheepers, urban artist
Lins Keijzers, voorzitter BAJK
Mario Jacobs, wethouder Tilburg
Mark Kok, ondernemer van A tot Z
Marnix Bakerman, burgemeester Landerd
Marsha Simon, ontwerper
Menno Zonderland, eigenaar Novasole
Mieke Boogert, creative business strategist, Upgreat
Mijke Pol, historicus, schrijver, journalist
Milou Tholen, student bestuurskunde Tilburg University
Niek Hendrix, beeldende kunstenaar
Noesjka Klomberg, voedseljutter
Pieter de Boer, beleidsmedewerker Noord-Brabant
Pieter Korst, boer
Pieter van Hout, trainee ZLTO
Pierre van Genugten, boer
Pieter van Ree, consultant Royal HaskoningDHV
Renée Zijlstra, consultant Royal HaskoningDHV
Rob Denissen, boer
Rosanna Vos, Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Sjoerd van Dommelen, BrabantKennis
Stavros Zouridis, hoogleraar bestuurskunde
Saskia Lammers, Theaters Tilburg
Tijs Rooijakkers, beeldende kunstenaar
Wim Bens, eigenaar Bens en Partners