Mariska van Leeuwen

foto-mariska-van-leeuwenMariska van Leeuwen (1988) is HBO-studente Social Work en werkt als sociaal werker bij WijZijn Bergen op Zoom. Na jarenlang als directiesecretaresse- management assistente te hebben gewerkt bij de gemeente Bergen op Zoom, is zij sinds twee jaar bezig met de opleiding Social Work op de Hoge School Zeeland. Mariska is vanuit de gemeente Bergen op Zoom gedetacheerd naar WijZijn, een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn.

Als sociaal werker is Mariska actief in verschillende wijken in Bergen op Zoom. Als sociaal werker richt ze zich op maatschappelijke activering, participatie en integratie van bewoners in de wijk waarin ze werkzaam is. Ze is fysiek aanwezig in de wijken en toegankelijk voor de bewoners, ketenpartners en overheden. Het doel van sociaal werk is het bevorderen van zelfredzaamheid, burgerparticipatie en sociale samenhang. Erop af, vraaggericht werken en uitgaan van de eigen kracht van bewoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Mariska gelooft in de kracht van mensen, het denken in kansen en mogelijkheden want samen bereiken we meer.