Martijn Groenleer

MartijnMartijn Groenleer is als hoogleraar recht en bestuur verbonden aan de Tilburg Law School en de Tilburg School of Governance. Hij is tevens directeur van het met steun van de provincie Noord-Brabant opgerichte Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG). Martijn doet onderzoek naar nieuwe vormen van regionale samenwerking bij de aanpak van complexe maatschappelijke problemen. Hij is vooral geinteresseerd in de condities waaronder zulke samenwerking zowel effectief als legitiem is.

Zie verder: https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/m.l.p.groenleer_nl.htm