Masterclasses Midsize NL

Op zoek naar de kracht van de middelgrote stad

Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. Meer dan ooit is de toekomst van deze steden verbonden met haar positie in de regio en samenwerking met andere gemeenten. In februari 2016 publiceerde Platform31 het magazine Midsize NL over dit onderwerp.

Het magazine is het begin van een kennis- en inspiratietraject gericht op de middengroep van steden, in navolging op de Brabantse verkenning Midsize Brabant.

Hierop volgend organiseert Platform31 samen met Ruimtevolk in het najaar van 2016 een serie verdiepende masterclasses: ‘Op zoek naar de kracht van de middelgrote stad’. In vier thema’s benaderen we de kansen en uitdagingen voor deze steden. Twee experts geven hun kijk op het thema en gaan met de deelnemers in gesprek. Een casus uit de praktijk vormt het uitgangspunt. Ook BrabantKennis levert een bijdrage aan deze masterclasses.

Thema’s en sprekers

De masterclasses behandelen achtereenvolgend:

  1. Regionale kracht (donderdag 15 september, Dordrecht)
  2. Lokale kracht (donderdag 13 oktober, Gouda)
  3. Economische kracht met oa Joks Janssen en Sjoerd van Dommelen van BrabantKennis (donderdag 3 november, Waalwijk)
  4. Sociale veerkracht (donderdag 17 november, Amersfoort)

Om deze thematiek meer kracht bij te zetten, zijn een aantal interessante sprekers geselecteerd die autoriteit zijn op deze inhoudelijke onderwerpen. Zo kun je rekenen op bijdragen van in ieder geval de volgende deskundigen: Jurgen van der Heijden, Joks Janssen, Geert Teisman, Marcel Boogers, Oedzge Atzema, Farid Tabarki en Joost Beunderman.

Resultaat

Na de masterclasses ken je de rol van de middelgrote stad in het netwerk. Je hebt inzicht in de diverse krachten van de middelgrote stad en je weet met welke keuzes deze steden worden geconfronteerd. Je kunt relevante vragen stellen rond de behandelde thema’s en de relevantie ook onderbouwen. Tot slot ontstaan er handelingsperspectieven waarmee je een antwoord op maat kunt formuleren voor jouw stad.

Ticketsysteem

Deelname aan de vier masterclasses kost €1.200,- exclusief btw. Het ‘ticket’ is geldig voor vier bijeenkomsten, maar staat niet op naam. Dit betekent dat je niet verplicht bent om zelf aan alle masterclasses deel te nemen. Desgewenst kun je een of meerdere collega’s uit jouw naam laten gaan.

Informatie en aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de masterclasses of wens je aanvullende informatie? Ga direct naar de website van Platform31 of neem hiervoor contact op met Jeroen Niemans:  jeroen.niemans@platform31.nl