Het Nieuwste Cahier #01: Metropoolregio Brabantstad

Een beeldvormend essay

Op 15 april 2014 gaf de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber in ’s-Hertogenbosch een uitdagende en inspirerende lezing. Barber stelt dat niet natiestaten maar samenwerkende steden het meest effectief zijn in het oplossen van problemen van burgers en het verzilveren van economische kansen.

De bestuurlijke ambassadeurs van BrabantStad zijn ervan overtuigd dat het denken over de toekomst van dit bijzondere samenwerkingsverband van nieuwe impulsen moet worden voorzien. BrabantStad staat voor grote opgaven die om een overtuigend antwoord vragen. Daarvoor zal een volgende stap in de samenwerking en positionering noodzakelijk zijn: van nationaal stedelijk netwerk naar Europese metropoolregio.

HNB 14007 Cahier 1 cover

Dit beeldvormende essay dat door BrabantKennis is opgesteld is te lezen als inspiratie voor het verkennen van de toekomst van BrabantStad. Het is geschreven als bouwsteen voor de aanscherping van de strategische agenda van BrabantStad. Daarmee vormt het essay niet het eind- maar het beginpunt van een discussie, die om de input van vele partijen vraagt. Strategische vernieuwing is immers meer dan ooit een proces van co-creatie.

 Op 20 maart 2014 is in de prachtige oude Statenzaal in Het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch het boek ‘Het Nieuwste Brabant’ ten doop gehouden. Dat boek werd geboren uit meerdere vraagtekens. Waar gaat onze provincie naartoe? Wat zijn de contouren van de volgende ontwikkelingsfase van onze provincie? Zijn de eerste beelden daarvan al te zien? Hoe geven we vorm aan het werken aan onze toekomst? Wie spelen daarin een hoofdrol? Beantwoording van deze vragen eindigt niet met de boekpresentatie. Integendeel, het boek nodigt uit tot een gesprek. Tot uitwisseling van visies en ideeën. Het genoemde cahier, de eerste in een kleine reeks, is een instrument om dat gesprek te voeden. Waar het boek eindigt, begint de cahierreeks.