Midsize NL

Midsize gaat landelijk!

In navolging op de verkenning Midsize Brabant is Platform31 in samenwerking met Ruimtevolk, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32 stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten begonnen met een landelijk kennis- en inspiratietraject rondom middelgrote steden.

Donderdag 11 februari 2016 vond in Zeist een landelijke bijeenkomst plaats over de toekomst van middelgrote steden en onder de noemer Midsize NL werd een magazine gepresenteerd waarin veel van het Brabantse voorwerk terug te vinden is.

Magazine_Midsize_NL-1455625480

Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. De toekomst van de middelgrote stad is meer dan ooit verbonden met haar positie in de regio en samenwerking met andere gemeenten. Het magazine Midsize NL zet de urgentie neer van het nadenken over de toekomst van de (eigen) middelgrote stad aan de hand van een beschrijving van de belangrijke, onvermijdelijke, trends, interviews, artikelen en een introductie op scenario’s voor de toekomst op de middelgrote stad. Het biedt reflectie en prikkelt het denken over het eigen handelingsperspectief.

Midsize NL is een kennis- en inspiratietraject voor de middelgrote steden in Nederland. Het traject startte in 2015 met het maken van een analyse van trends en uitdagingen. In 2016 worden concrete handvatten geboden voor de steden. Platform31, Ruimtevolk, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het G32 stedennetwerk en het Platform Middelgrote Gemeenten werken samen aan Midsize NL.

Meer informatie over het programma Midsize NL vind je op de website van Platform31.

Lees ook: