Nicole van Buren

Nicole van Buren (Medium)Nicole van Buren (1963) is coördinerend adviseur bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en projectleider voor het advies Circulaire economie: van wens naar uitvoering. Nicole is geboren in Eindhoven en heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daar promoveerde zij op het gedrag van bijen. Nicole houdt zich vooral bezig met milieu, verkeer en vervoer. Zij heeft o.a. gewerkt bij de Commissie voor de milieueffectrapportage, Rijkswaterstaat en de Raad voor Verkeer en Waterstaat.