Open Kenniscafé: circulaire economie

Het Open Kenniscafé van de provincie Noord-Brabant gaat dinsdag 12 juli over circulaire economie, één van de hoofdopgave van het Brabantse bestuursakkoord. Een belangrijk streven, aangezien de eenentwintigste eeuw draait om grote grondstoffenschaarste. We móéten daarom grip krijgen op de grondstoffen… De opgave luidt: groene groei!

Telos is daarom in opdracht van de provincie bezig grondstofkaarten van de Brabantse economie te maken. Deze kaarten geven inzicht hoe circulair Brabant eigenlijk is. Han van Kasteren van Telos vertelt tijdens het Open Kenniscafé hierover. De activiteiten van TNO met betrekking tot circulaire economie en grondstoffen worden toegelicht door Adri Dortmans van TNO. Elsbeth Roelofs vertelt over het programma Nederland Circulair dat MVO Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) samen met een aantal andere partijen in opdracht van het Ministerie van IenM uitvoert. Zij gaat in op voorbeelden van circulair ondernemen in de praktijk.

Als startpunt voor de discussie geven Heidi Buijtels en Sjoerd van Dommelen van BrabantKennis een reflectie op de presentaties. Eerder bracht BrabantKennis twee online publicaties uit over circulaire economie in Brabant:

Geïnteresseerd? Kom dan naar het Open Kenniscafé op 12 juli om 15.30 uur in de foyer van het provinciehuis. Het Open Kenniscafé is gratis toegankelijk voor iedereen! Meld je wel even aan via het aanmeldformulier. Tot dan!

Routebeschrijving

Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch

Voor meer informaties over routes naar het provinciehuis per fiets, OV en auto ga je naar: https://www.brabant.nl/contact/provinciehuis.aspx