Open Kenniscafé ‘Van ego naar eco’

Hoe komt het dat samenwerkingsverbanden vaak niet goed uit de verf komen? Hoe ver staan de samenwerkingsverbanden waar jij deel van uitmaakt verwijderd van het ideaal van het ‘lerende ecosysteem’? En: welke stappen zijn nodig om er te komen?

Tijdens het Open Kenniscafé van de provincie Noord-Brabant ‘Van ego naar eco’ d.d. 12 mei 2015, gaf Ger Jonkergouw een korte toelichting op het onderzoek dat hij in 2014 deed binnen Triple Helix netwerken in Brabant. Vervolgens nodigde hij de 45 deelnemers uit om zich te buigen over een aantal praktijkcases.

Een terugblik op het Open Kenniscafé ‘Van EGO naar ECO’ is beschikbaar in de vorm van een storify.

Van de zorg tot het openbaar vervoer, van het openbaar bestuur tot onderwijs; op steeds meer economische en maatschappelijke terreinen ontstaan de laatste 15 à 20 jaar samenwerkingsverbanden van overheden, bedrijven en kennisinstellingen (de zogenoemde triple of multiple helix). Zo ontstaan er allerlei ‘ecosystemen’: netwerken en samenwerkingsverbanden waarbinnen uiteenlopende stakeholders actief zijn. In toenemende mate bepaalt de kwaliteit van het samenwerken binnen deze netwerken hun slag- en innovatiekracht en daarmee het economische en maatschappelijke succes. Ook in Brabant. Tegelijkertijd lijken veel van deze samenwerkingsverbanden ónder hun kunnen te presteren. Hoe kan dat? En hoe kunnen we de bestaande samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de Brabantse ‘triple helix’ naar een ‘hoger plan’ tillen in de vorm van zichzelf ontwikkelende, lerende ecosystemen?

In opdracht van BrabantKennis onderzocht Ger Jonkergouw van The Social Innovators deze vragen. Hij deed dat in de vorm van gesprekken met sleutelpersonen binnen de triple helix en met experts op het gebied van samenwerkingsverbanden. De resultaten hiervan staan in het rapport ‘Van Eco naar Ego: Triple helix-netwerken op weg naar lerende ecosystemen’.