Over ons

BrabantKennis is hét platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld. BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit telkens wisselend perspectief, met telkens andere partijen.

Traditie vernieuwen

Wij zijn het in Noord-Brabant gewend om vooruit te kijken. Om ons op de toekomst voor te bereiden. Wij weten dat we de toekomst hier zelf samen zullen moeten maken.

Het naoorlogse Welvaartsplan, Manifest Brabant 2050 en Agenda van Brabant; het zijn slechts enkele voorbeelden van samen nadenken over en vormgeven aan onze toekomst. BrabantKennis voorziet deze bijzondere traditie van een nieuwe impuls. Vanuit het besef dat we in de huidige kennissamenleving nieuwe manieren van (samen)werken moeten ontwikkelen.

Samenspel

BrabantKennis biedt een lerende experimenteeromgeving waarin burgers, ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen onderzoek doen en kennis ontwikkelen over de toekomst van de Brabantse samenleving. Waar professionals uit de wetenschappelijke kennis- en advieswereld samenwerken met Brabantse burgers en experts van Brabantse partijen aan de Brabantse kennis-cloud door samen te leren en op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Nieuwe vormen

BrabantKennis ziet vooruitdenken als een permanent open en lerend proces. De ontwikkeling en ontsluiting van kennis is immers in beweging en komt steeds vaker uit onverwachte hoek. En dat vergt nieuwe vaardigheden, nieuwe concepten en nieuwe modellen. Nieuwe interactieve en multimediale vormen (sociale media, webinars, hackatons, etc.)zullen worden ingezet om de kennis en informatie optimaal te laten circuleren en het collectieve brein van Brabant te stimuleren. En die bedenken we niet van achter een bureau, maar leren we vooral door te doen.


> Team BrabantKennis

> Horizon 2015-2016

> Horizon 2014-2015

Ontwikkelraad

Om de kennisontwikkeling tussen Brabantse bedrijven, kennisinstellingen, overheid én burgers actief te stimuleren, is BrabantKennis Quadruple-Helix georganiseerd. Een onafhankelijke ontwikkelraad met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Brabantse samenleving denkt actief mee over de vormgeving en inrichting van het BrabantKennis. De ontwikkelraad is daarnaast verantwoordelijk voor de agendering van de onderwerpen en het inhoudelijke jaarplan. De ontwikkelraad is ‘het bestuur’ van BrabantKennis en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de planning- & controlcyclus: van activiteitenplanning en budget naar rapportage en verantwoording. De uitvoering van het jaarplan (de activiteiten) vindt plaats door het team BrabantKennis onder leiding van de directeur / programmamanager.

De leden van de ontwikkelraad zijn voorgedragen als persoon op grond van hun kennis en ervaring en hun netwerken en contacten binnen de Brabantse samenleving en benoemd door het college van Gedeputeerde Staten. De Ontwikkelraad is als volgt samengesteld: Henk Kivits (voorzitter), Imke Carsouw-Huijzinga, Kim Spinder, Stavros Zouridis, Lucien van der Hoeven en Erik van Merrienboer.


> Leden Ontwikkelraad