Paul van Kampen

paul-van-kampenPaul van Kampen is projectleider bij Beagle Brabant. Paul verbindt actief het bedrijfsleven – met name mkb – en de kennisinstellingen in Brabant. Dit doet hij met een team van vertegenwoordigers van Brabantse universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven die samen innovatie over de grenzen van sectoren organiseren.