Rob Vink

Rob VinkRob Vink (1974) is onderwijssocioloog. Rob is mede-eigenaar van IVA Onderwijs. Hij volgt trends in het onderwijs op de voet en staaft zijn opvattingen daarover met onderzoek. Eén de thema’s waar hij in geïnteresseerd is, is de macrodoelmatigheid van het opleidingsaanbod in de regio. Deze doelmatigheid benadert hij niet eendimensionaal vanuit het arbeidsmarktperspectief, maar vanuit de verschillende (soms tegenstrijdige) doelen die met het onderwijs na worden gestreefd. Voor de Provincie Noord-Brabant heeft IVA Onderwijs onderzoek gedaan naar de migratie van hoger opgeleiden: is er sprake van brain drain of brain gain?