Roderik Ponds

Roderik PondsRoderik Ponds (1981) is senior onderzoeker bij Atlas voor Gemeenten waar hij zich bezig houdt met ruimtelijk-economisch onderzoek naar wijken, steden en regio’s. Hij studeerde Internationale Economie en Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde bij dezelfde Universiteit. Hij werkte als onderzoeker economie bij het Planbureau voor de Leefomgeving en vervolgens bij Roland Berger Strategy Consultants.

Sinds 2011 werkt Roderik bij Atlas voor Gemeenten waar hij zich bezig houdt met onderzoek naar de woningmarkt, arbeidsmarkt en leefbaarheid. Hij heeft hiernaast veel ervaring met  maatschappelijke kosten-baten analyses op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en fysieke en sociale investeringen in wijken en steden.

In 2015 heeft Roderik samen met collega’s een onderzoek gedaan naar trickle down in de stad: in hoeverre profiteren laagopgeleiden van de trek naar de stad van hoogopgeleiden? Ook is hij recentelijk betrokken geweest bij onderzoek naar de mate waarin ongelijkheid en segregatie zich in Nederlandse steden voordoet en een literatuurstudie naar de vraag of, waarom en wanneer ongelijkheid en segregatie een probleem is en voor wie.