Presentatie Peter van Lieshout ‘Brabant: een lerende regio?’

Op donderdag 28 augustus 2014 kwamen, op uitnodiging van BrabantKennis en de BOM, ongeveer 20 genodigden uit het Brabantse onderwijsveld en enkele ondernemers bijeen om deel te nemen aan het seminar Brabant: een lerende regio? Met Ruben Maes als gespreksleider wisselden de deelnemers met elkaar van gedachten over het toekomstbestendig maken van de (regionale) Brabantse economie. Speciaal voor dit seminar was prof. dr. Peter van Lieshout, hoofdauteur van het WRR-rapport “Naar een Lerende Economie: investeren in het verdienvermogen van Nederland” uitgenodigd om een toelichting te geven op de bevindingen en adviezen uit dit rapport en tevens een voorzet te geven hoe deze adviezen te vertalen naar de regionale context.

Lees meer: Investeren in het verdienvermogen van Nederland (28082014)