Ton Wilthagen

Ton_WilthagenProf. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Zijn expertise heeft betrekking op de arbeidsmarkt, arbeidsmarktbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid – zowel nationaal, internationaal als regionaal.
.
Ton is vooral geïnteresseerd in de verhouding tussen enerzijds dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de economie, en anderzijds sociale cohesie, bescherming en (nieuwe) zekerheid: is er een zowel dynamische als inclusieve arbeidsmarkt mogelijk? Wat is toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid? Een van de basisconcepten die hij in dit licht heeft ontwikkeld, is “flexicurity”. Naast onderzoek en onderwijs is Ton Wilthagen sterk betrokken bij activiteiten van kennisvalorisatie en social innovation.
.

Voor meer informatie over Ton: https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/wilthagen_nl/