Benjamin Barber over Metro-Polis Brabantstad

Eerste vooruitdenkerslezing BrabantKennis

Onder de titel “Vooruitdenkers / Forward Thinkers” is BrabantKennis op 15 april 2014 een lezingenreeks gestart, waarin (inter-)nationale denkers en opinieleiders zich vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek buigen over de toekomst van Brabant. Welke beleidsmatige consequenties zien zij als gevolg van nieuwe trends en ontwikkelingen op het terrein van bestuur, economie, cultuur, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling?

fotografie: Willeke Machiels

Professor Benjamin Barber, een van de leidende politieke denkers in de Verenigde Staten, was onze eerste keynote speaker. Benjamin Barber was in Nederland voor de publicatie van de Nederlandse vertaling van zijn inmiddels vermaarde boek ‘If Mayors Ruled the World’ / ‘Als burgemeesters zouden regeren’. Volgens Barber blijken burgemeesters van grote steden steeds vaker verbindende leiders, die bevolkingsgroepen niet alleen binnen maar ook buiten de stad met elkaar kunnen verbinden. Barber deelde zijn visie op de potentie van de Brabantse steden om zowel lokale als globale problemen aan te pakken.

Burgemeester Ton Rombouts reflecteerde namens BrabantStad in zijn lezing op het betoog van Benjamin Barber. Hij verbond hiermee de mondiale analyse van Barber aan de lokale praktijk van samenwerkende steden in Brabant. Rombouts ging in op zijn ervaring met de samenwerkende steden in Brabant en gaf een doorkijk naar een mogelijk toekomstperspectief.

Ruth Oldenziel begeleidde de discussie, die volgde op beide lezingen. Ze vroeg het publiek door middel van stemkastjes te reageren op twee stellingen. De eerste stelling vroeg of BrabantStad zich zou moeten ontwikkelen tot één geïntegreerde metropool. Het publiek reageerde overwegend positief. De tweede stelling vroeg of BrabantStad zijn focus zou moeten verleggen naar verdichting en goed functionerend openbaar vervoerssysteem. De stemmen waren hierover duidelijk meer verdeeld.

Meer over Benjamin Barber’s ‘Als burgemeesters zouden regeren’: