Publiek Ondernemerschap op waarde geschat!

Tijdens het werkatelier ‘Publiek ondernemerschap’ van dinsdag 19 juli gingen 40 deelnemers met elkaar aan de slag om nieuwe waarden en standaarden rond publiek ondernemerschap te toetsen en verder uit te diepen.

De terugblik op het werkatelier en de 10 suggesties die daaruit voort zijn gekomen vind je in deze publicatie:

Welke nieuwe waarden, waarderingssystematiek en standaarden zijn ervoor nodig om het publiek ondernemerschap, dat in Brabantse dorpen én steden opbloeit, als overheid beter te kunnen waarderen? Albert Jan Kruiter schreef hierover eerder het essay ‘Publiek ondernemerschap: op waarde geschat!’. Zijn verhaal biedt concrete aangrijpingspunten voor politiek en bestuur, die mooi aansluiten bij de zoektocht die we als Brabant breed voeren in het kader van bijvoorbeeld Sociale Veerkracht en de nieuwe Omgevingsvisie.

Samen met de terugblik op het werkatelier en de 10 suggesties vormen het concrete actie- en agendapunten voor zowel overheid als publiek ondernemers. Deze worden binnenkort door een aantal deelnemers aangeboden aan de gedeputeerde Ruimte en Financiën van de provincie Noord-Brabant, Erik van Merrienboer.

Eén van de deelnemers, Mark Kemperman van de provincie Noord-Brabant, schreef een blog over de avond: ‘Publiek ondernemen!’

Fotografie: Willeke Machiels